Got Event, en skam för fotbollsstaden Göteborg

Örgryte IS, Sveriges idrottspionjär står inför en ny säsong. Förväntningarna är höga och längtan efter att få gå på fotboll är stor. Premiären stundar och förberedelserna och arbetet med att göra premiären till något värdigt namnet har pågått under det mörka och kalla vinterhalvåret.

Precis som de två tidigare säsongerna tvingas stadens pionjärer inleda sin premiär på annan arena än sin hemmaarena. Först på Nya Ullevi, sedan på Rambergsvallen.  Tredje gången gillt, snart tradition?

Planeringar och det ideella arbetet som läggs ner pågår medan stadens eventbolag arrangerar kommersiella hockeyjippon, hästshower och andra allt annat än genuina arrangemang. Fotbollen, det som tidigare varit och bör vara stadens hjärta tycks vara nedprioriterat fram tills att vi är långt in i våren. Först då om ens då har vi en fungerande fotbollsarena i Göteborg.

Att Sveriges näst största stad med en lång tradition av idrott och föreningsliv år efter år inte har en fungerande fotbollsarena när årets säsong skall ta sin början är inte att betrakta som något annat än ett fiasko och en stor skam.

Respekten för stadens idrottssarv och föreningsliv där Örgryte IS gått med fanan längts fram sedan sent 1800-tal är nästintill obefintlig. Det är dags att ta ansvar, visa engagemang och respekt mot stadens idrottssarv.

 Detta är inte värdigt Wilhelm Fribergs Örgryte IS.