Inferno Örgryte ser sig som en ultrasorienterad supportergruppering med ett huvudmål; att i alla lägen stötta Örgryte IS på det sett vi tycker ger bäst effekt, både på och utanför arenan. Detta genomför vi genom visuellt och akustiskt stöd på läktaren såsom flaggviftning, koreografier, pyroteknik och sång. Vi använder dessutom gärna andra metoder såsom budskapsbanderoller och informationsblad för att uttrycka våra åsikter utåt. Inferno Örgryte står alltid vid den plats på läktaren där gruppens banderoll är upphängd.

Vi ser medlemskapet i ÖIS som en självklarhet, eftersom det är det ultimata sättet att stötta klubben samtidigt som det ger möjlighet att påverka vår förening på årsmötet. Vi ser årsmötet som ett komplement till att påverka ÖIS från läktaren och på ÖIS-gården. Varje sann ÖIS:are bör vara medlem i moderföreningen Örgryte IS.

Att vara en ultrasgrupp innebär helt olika förutsättningar beroende på hur man väljer att tolka och följa den ursprungliga ultraskulturen, som föddes i det sena 60-talets Italien. Inferno Örgryte har under gruppens framväxt utformat en egen tolkning av kulturen, och det är den medlemmarna får lära sig att leva efter i gruppens namn. Det är främst engagemanget och det fanatiska synsättet på supporterskap som vi värderar högt. Vi ser sammanhållningen inom gruppen som ett viktigt element, och vi vill växa såväl kvalitativt som kvantitativt för att på bästa möjliga sätt förbättra vårt arbete. Vidare ser vi det som vår plikt att jobba för ett hedrande av Örgryte IS, att föra samman supportrarna till en stark enhet och att försvara de rödblå färgerna på läktaren genom en bra klack.