Bli medlem i ÖIS

Bli medlem i ÖIS

“51-procentregeln är en regel som är inskriven i Riksidrottsförbundets stadgar, vilket innebär att en förenings medlemmar måste inneha 51 procent av rösterna i ett idrottsaktiebolag och därmed ha rösträttsmajoritet. Alltså får ingen enskild ägare, vare sig en privatperson eller ett företag, köpa upp idrottsaktiebolaget helt och hållet.” Svensk fotboll är i det närmaste helt unikt på det sättet att det är föreningars medlemmar som är majoritetsägare i svenska fotbollsklubbar. Den svenska traditionen av föreningsdemokrati och principen “en medlem, en röst” är mycket stark. 51-procentregeln har dock varit hotad vid flertalet tillfällen. Senast frågan…Läs mer …