Ny sång!

Melodi: Mors lilla lathund (video är bifogad)

Text: För Wilhelm Fribergs skull

Tillbaks mot toppen nu

Ifrån Göteborg

Det är våran stad

Sen artonhundraåttiosju

Här på vårt Östra Stå

Lägg armen om en vän

Nu ger vi allt för ÖIS

Ta i allt du har

Så gungar läktaren igen

Tralala.. Tralala.. Tralala.. Tralala.. Nu gungar läktaren igen

Ohoho.. Ohoho.. Ohoho.. Ohoho.. Nu gungar läktaren igen